Make your own free website on Tripod.com
logo1.gif (3769 bytes)

?

sen.gif (11170 bytes)

รวมเว็บพุทธศาสนา การปกครองสงฆ สมณศักดิ์-พัศยศ พุทธรูปปางสำคัญ โชคชตาราศ

พุทธศาสนสุภาษิตบาลี-ไทย-อังกฤษ      

ประเพณี-วันสำคัญ สมาธิภาวนา พิธีกรรม


คอลัมส์ Hot fire.gif (6156 bytes)

ศาสนากับสังคมnew1234.gif (1122 bytes)
หลังกำแพงวัด
บทความพิเศษupdate.gif (670 bytes)

cameraflash.gif (2611 bytes) ข่าว - การสื่อสาร

ส่งเพจเจอร์  142 152 162 1144 1188 1500 มือถือ GSM900 1800 ส่งเพจได้ยาวไม่จำกัด SIAMPAGE PPA Sabye
 Newspaper ไทยรัฐ เดลินิวส์ ในเครือมติชน The Nation กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post
ผู้จัดการ    ไทยโพสต์  เส้นทางเศรษฐกิจ

odorokiz.gif (1069 bytes) สาระน่ารู้

แผนที่กรุงเทพ
แผนที่ทางด่วน
แผนที่รถไฟฟ้า BTS
ภาพถ่ายการจราจรสดๆ
ตารางรถไฟ
สคูลเน็ต
ด.เด็ก เวบเด็กไทย
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุด E-LIB
ห้องสมุดวิทยพัฒน์

ปุจฉา-วิสัชชนา

ประสบการณ์ที่เกี่ยวเรื่องผี ๆ
ิคดอย่างไร จะให้คนไทยเลิกบุหรี่


     วันนี้

   สวัสดีเพื่อน ๆ ชาวไซเบอร์ทุกคน ขอต้อนรับสู่ดินแดนแห่งความสุขและเสรีภาพอยากให้ที่นี่เป็นศูนย์รวม
เกี่ยวกับเรื่องราวที่ทุกคนใฝ่ฝัน ....อยากให้โลกของเรามีเสรีภาพ และสันติภาพ
   ใครที่ต้องการจะร่วมอุดมการณ์เดียวกับเราในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่เราเองและสังคม
ขอเชิญร่วมกับเรา ....แม้เราจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคมก็ตาม...... แต่เมื่อใดที่เราเป็นคนดีของสังคม
สร้างความดีและช่วยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ดี......... เมื่อนั้นสังคมเราก็จะมีแต่ความสุข
    แม้เป็นเพียงความฝัน ...แต่อยากให้เพื่อน ๆ มาร่วมกันเติมแต้มฝันให้เต็มด้วยกัน....ที่นี้ไม่จำกัดเชื้อชาติ
เพศพรรณ วรรณ สีผิว อายุ หรือแม้แต่สถานภาพ  ใครก็ได้ทีมีอุดมการณ์ร่วมกันคิดตรงกัน....
เราอยากให้ท่านเป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่ดี

thank.gif (5952 bytes)