Make your own free website on Tripod.com
logo1.gif (3769 bytes)
รวมเว็บพุทธศาสนา การปกครองสงฆ สมณศักดิ์-พัศยศ พุทธรูปปางสำคัญ โชคชตาราศ

พุทธศาสนสุภาษิตบาลี-ไทย-อังกฤษ      

ประเพณี-วันสำคัญ สมาธิภาวนา พิธีกรรม

คอลัมส์ Hot fire.gif (6156 bytes)

ศาสนากับสังคม
หลังกำแพงวัด
ศาสนากับเพศศึกษา

cameraflash.gif (2611 bytes) ข่าว - การสื่อสาร

ส่งเพจเจอร์  142 152 162 1144 1188 1500 มือถือ GSM900 1800 ส่งเพจได้ยาวไม่จำกัด SIAMPAGE PPA Sabye
 Newspaper ไทยรัฐ เดลินิวส์ ในเครือมติชน The Nation กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post
ผู้จัดการ    ไทยโพสต์  เส้นทางเศรษฐกิจ

odorokiz.gif (1069 bytes) สาระน่ารู้

แผนที่กรุงเทพ
แผนที่ทางด่วน
แผนที่รถไฟฟ้า BTS
ภาพถ่ายการจราจรสดๆ
ตารางรถไฟ
สคูลเน็ต
ด.เด็ก เวบเด็กไทย
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุด E-LIB
ห้องสมุดวิทยพัฒน์

ปุจฉา-วิสัชชนา

ประสบการณ์ที่เกี่ยวเรื่องผี ๆ
ิคดอย่างไร จะให้คนไทยเลิกบุหรี่


     วันนี้

TheWheel.gif (29864 bytes)
รวมเว็บเกี่ยวกับพุทธศาสนาทั่วโลก

วัดพระธรรมกาย
สถานการณ์พระพุทธศาสนา ความก้าวหน้าในการเผยแผ่ธรรมะ ข้อมูลและผลงานวัดพระธรรมกาย

เมตตา
รวมพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อต่างๆ เช่น หลวงพ่อชา หลวงพ่อจรัญ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

วรรณคดีทางพุทธศาสนา
รวบรวมเรื่องราว ชาดก ทั้งที่สำคัญ รู้จักกันดี และที่หาอ่านจากที่ใดไม่ได้ ในรูปแบบเรื่องย่อ

พระคาถาชินบัญชร
บทสวดพระคาถาชินบัญชร

ปัญญานันทะอมตะธรรม
ธรรมโดยหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ ธรรมะรวมทั้งเสียงและตัวอักษร ของหลวงพ่อปัญญานันทะ มหาจุฬาสัมพันธ์
รวมความคิดของนิสิตมหาจุฬา ฯ ความรู้เรื่องพุทธประวัติ และรวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

ลานธรรมเสวนา
กระดานสนทนาธรรมตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร พระไตรปิฎก พระสุตตันตปิฎกออนไลน์ และพจนานุกรมพุทธศาสน์

สำนักข่าวชาวพุทธ
เวบไซด์เกี่ยวกับพุทธศาสนา ซึ่งมีเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจซึ่งท่านสามารถนำไปใช้ในการต่อสู้กับชีวิต

ธรรมะ จากพระป่า
แหล่งรวบรวมธรรมเทศนาของพระสุปฏิปันโน ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิต
พุทธศาสนิกชนที่ดี

วัดพุทธธรรม
Buddha-Dharma Meditation Center (BMC)

Buddhism
So, one may have often heard the name of the Buddha, and have visited Buddhist temples, or call oneself a Buddhist and yet may not really know what Buddhism is.

บันทึกลับภิกษุนิรนาม
ธรรมเทศนาพระกรรมฐาน, แนวทางปฏิบัติธรรม,ปุจฉาวิสัชนาธรรม

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (สำนักงานใหญ่)
ถามตอบปัญหา แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา และรายละเอียดกิจกรรมต่างเกี่ยวกับพุทธศาสนา

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
ประวัติองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และสิ่งที่น่าสนใจมากมาย

ธรรมะอิสระ
เกี่ยวกับคำสั่งสอนที่ทำให้ฉลาด สะอาด สว่าง

โลกของเบียร์-ชาวพุทธรุ่นใหม่
บทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต สไตล์ชาวพุทธสมัยใหม่ "เชื่อแบบวิทยาศาสตร์" -

แก่นพุทธศาสน์
ความหมายของสวนโมกข์ร่วมฟังธรรมมะเรื่องภาษาคน-ภาษาธรรม

พุทธศาสนา
อ่านพระไตรปิฏก ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ ได้ที่นี่ และสาระอื่นๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา

ธรรมะเน็ต
เผยแพร่หลักธรรมะของพุทธศาสนา เน้นการระยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมกายเจดีย์

กายทิพย์และโลกวิญญาณ
การฝึกถอดกายทิพย์,การท่องไปในโลกแห่งวิญญาณ

มาฝึกสมาธิกันเถอะ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกสมาธิ

สันติสุข
ความสุขจากความสงบ วิธีการทำสมาธิ โปรแกรมทำสมาธิ เล่าประสบการ์ณเกี่ยวกับสมาธิ

พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
อ่าน และ ฟัง ธรรมะ ,หนังสือ

กฎแห่งกรรม - ธรรมปฏิบัติ
กฎแห่งกรรม-ธรรมปฏิบัติ ของพระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

น้อมสู่ใจ เล่ม 1
บทกลอนธรรมะที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง แต่งโดยพระประสงค์ ปริปุณฺโณ

ธรรมพุทธองศ์
กระดานข่าวพระพุทธศาสนา ,ธรรมะสอนใจ, วารสารธรรม,ค้นหาธรรมะจากพระไตรปิฎก, ค้นหาข้อมูลทางพุทธศาสนา   ดูรายการธรรมะจากสถานีวิทยุ

ลานธรรมเสวนา
กระดานสนทนา เกี่ยวกับการพุทธศาสนา และการปฏิบัติตามธรรมแนวสติปัฏฐานสี่ รวมทั้ง ระบบค้นศัพท์ธรรมะ จาก พจนานุกรมพุทธศาสตร์ของท่านพระธรรมปิฎก

ธรรมะไทย
สาระน่ารู้ จากเรื่องของ ศีล ทาน สมาธิ วิปัสสนา กรรม กวีธรรมะ และธรรมะพุทธศาสตร์-พุทธศิลป วัฒนธรรม ประเพณีไทย วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

Thai Language Buddhism Page
สาระน่ารู้เรื่อง พระสูตร อริยสัจจากพระโอษฐ์ และคำกลอนสอนธรรม

พุทธศาสนิก
ภาพปริศนาธรรม บทความธรรมะ แจกเทปและหนังสือธรรมะสำหรับผู้สนใจ

รายการธรรมะร่วมสมัย
รายการวิทยุเพื่อความรู้ความเข้าใจธรรมที่ถูกต้อง

บทสวดมนต์และคาถา
คำแผ่เมตตา, คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิม,   คาถาชินบัญชร, รวมคำอารธนา และรวมคาถาสารพัดนึก

สบายๆกับนายโบ๊ต
ประวัติศาสตร์ ไทย สาระน่ารู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย และวัดต่าง ๆ ของไทย ศึกษา

First Lord Buddha
สาระน่ารู้เกี่วกับพระพุทธเจ้าและ พระศรีอารยเมตรา คาถาความจำดี คาถาเงินล้าน 

ปลาทองธรรม
หยดน้ำบนใบบัว พระพุทธโอวาท 3 เดือนก่อนปรินิพพาน ทศชาติ พระธรรมเทศนา และกลอนธรรม

สารบัญธรรมปฏิบัติ
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   รวบรวมและจัดหมวดหมู่เอกสารที่จัดทำไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สาระเพื่อสาธุชนคนไทย
ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา กองทัพธรรมพระกรรมฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางพุทธศาสนา 

พุทธะไอที
รวมรวมคำสั่งสอน ขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รับฟังเพลงธรรมมะ ฟังเทศก์ อ่านบทกวี

หมีน้อยเล่านิทาน
เล่านิทานอิสป และศึกษาหลักการดำเนินชีวิตตามหลักมงคลชิวิต 38 ประการของพระพุทธเจ้า

บ้านกัลยาณมิตร
ข่าวสารกัลยาณมิตร รายการวิทยุธรรมะ พระธรรมเทศนา ข่าวสารธรรมกาย

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
เว็บเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา-ธรรมะ-หนังสือทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ และประวัติสมเด็จ 1-19

บ้านธรรมรัตน์
พุทธสมาคมจังหวัดบุรีรัมย์ มีความรู้เรื่องศาสนา และรวมโฮมเพจพุทธศาสนา เรื่องทางการแพทย์

สมาธิวิธี
หลัก และวิธีการปฎิบัติสมาธิ

หยดน้ำบนใบบัว
คติธรรมและชีวประวัติ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ห้องสมุดธรรมะ
ตู้หนังสือพระธรรม และ พระสูตรต่างๆ ตู้เทปธรรมะต่างๆ ดาวน์โหลดได้ฟรี   ตู้หนังสือพระอภิธรรม   มหาสติปัฏฐานสูตร คัมภีร์วิสุทธิมรรค มิลินทปัญหา พจนานุกรมพุทธศาสน์ 

อนิจัง
ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา อ่านและค้นหา พระไตรปิฎก แจกพระไตรปิฏก สำหรับผู้สนใจ

ชมรมวิทยากรพิทักษ์พระพุทธศาสนา รุ่น 4
ความรู้เกี่ยวกับพระธรรมวินัย ดาว์นโหลดข้อมูลพระไตรปิฎก45 เล่ม ฟรีและหัวข้อธรรมต่างๆ รวมlink