Make your own free website on Tripod.com

logo1.gif (3769 bytes)

รวมเว็บพุทธศาสนา การปกครองสงฆ สมณศักดิ์-พัศยศ พุทธรูปปางสำคัญ โชคชตาราศ

พุทธศาสนสุภาษิตบาลี-ไทย-อังกฤษ      

ประเพณี-วันสำคัญ สมาธิภาวนา พิธีกรรม
การปกครองสงฆ์
พร.บ.คณะสงฆ์
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะใหญ่
เจ้าคณะภาค(มหานิกาย)
เจ้าคณะภาค(ธรรมยุติ)
เจ้าคณะจังหวัด

คอลัมส์ Hot fire.gif (6156 bytes)

ศาสนากับสังคม
หลังกำแพงวัด
ศาสนากับเพศศึกษา

cameraflash.gif (2611 bytes) ข่าว - การสื่อสาร

ส่งเพจเจอร์  142 152 162 1144 1188 1500 มือถือ GSM900 1800 ส่งเพจได้ยาวไม่จำกัด SIAMPAGE PPA Sabye
 Newspaper ไทยรัฐ เดลินิวส์ ในเครือมติชน The Nation กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post
ผู้จัดการ    ไทยโพสต์  เส้นทางเศรษฐกิจ

odorokiz.gif (1069 bytes) สาระน่ารู้

แผนที่กรุงเทพ
แผนที่ทางด่วน
แผนที่รถไฟฟ้า BTS
ภาพถ่ายการจราจรสดๆ
ตารางรถไฟ
สคูลเน็ต
ด.เด็ก เวบเด็กไทย
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุด E-LIB
ห้องสมุดวิทยพัฒน์

ปุจฉา-วิสัชชนา

ประสบการณ์ที่เกี่ยวเรื่องผี ๆ
ิคดอย่างไร จะให้คนไทยเลิกบุหรี่

     วันนี้


thank.gif (5952 bytes)

      ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความสงบและสันติสุข .....เว็บนี้เกิดขึ้นด้วยความหวัง
ว่าจะเป็นสื่อกลางระหว่างความทุกข์กับความสุข .....อยากให้ทุกคนที่มีความทุกข์ได้เห็นทาง
พ้นทุกข์และคนที่สุขจะได้เผื่อแผ่ความสุขนั้นไปยังทุก ๆ คน.....
       บนสังคมแห่งการต่อสู่และรีบร้อน เวลาทุกนาทีมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใด   เราไม่สามารถรู้สิ่งที่
ยังมาไม่ถึงได้อย่างเป็นความจริง เป็นเพียงการคาดคะเน   แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือความจริงวันนี้
เราทำอะไรอยู่ เราสร้างทุกข์แก่ตัวเองหรือผู้อื่น   หรือว่าเรากำลังมีความสุข และอยากให้
ทุกคนได้มีความสุขเหมือนเราจังเลย
        ความสุขนั้น............มิใช่สุขเพียงชั่วข้ามวันข้ามคือ......... แต่อยากให้เป็นสุขชั่วชีวิติ   ชั่วนิจนิรันดร์    ซึ่งหลายคนปรารถนา   อยากให้เราทุกคนมาสร้างโลกให้น่าอยู่ แม้วันนี้ยังมอง
ไม่เห็นเป้าหมาย แต่อย่างน้อยเพียงแค่คิด   ก็ทำให้หัวเราเบิกบานแล้วนะ
        ช่วยกันสร้างฝันวันสดใสกับความเป็นของชีวิต เติมสิ่งที่ขาดหายในให้กับชีวิตเรา ......
เพื่อเราเอง......และทุก ๆ คน

รวมลิ้งค์ส่วนราชการไทย

กระทรวงสำคัญ

กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง
กระทรวงคมนาคม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์
ทบวงมหาวิทยาลัย
กรมต่าง ๆ ทั่วไทย
กรมการปกครอง กรมประชาสัมพันธ์ กรมไปรษณีย์โทรเลข
กรมการจัดหางาน กรมสรรพากร กรมศุลกากร
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมทรัพยากรธรณี กรมการแพทย์
กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสุขภาพจิต
กรมทะเบียนการค้า กรมการค้าภายใน กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมการส่งออก กรมราชทัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ
กรมประมง กรมอุตุนิยมวิทยา กรมโยธาธิการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมแรงงานอุตสาหกรรม กรมชลประทาน
กรมการผังเมือง กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กรมการขนส่งทางบก กรมพัฒนาและ ส่งเสริมพลังงาน
กรมป่าไม้ กรมอาชีวศึกษา กรมการประกันภัย