Make your own free website on Tripod.com

logo1.gif (3769 bytes)

รวมเว็บพุทธศาสนา การปกครองสงฆ สมณศักดิ์-พัศยศ พุทธรูปปางสำคัญ โชคชตาราศ

พุทธศาสนสุภาษิตบาลี-ไทย-อังกฤษ      

ประเพณี-วันสำคัญ สมาธิภาวนา พิธีกรรม
การปกครองสงฆ์
พร.บ.คณะสงฆ์
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะใหญ่
เจ้าคณะภาค(มหานิกาย)
เจ้าคณะภาค(ธรรมยุติ)
เจ้าคณะจังหวัด

คอลัมส์ Hot fire.gif (6156 bytes)

ศาสนากับสังคม
หลังกำแพงวัด
ศาสนากับเพศศึกษา

cameraflash.gif (2611 bytes) ข่าว - การสื่อสาร

ส่งเพจเจอร์  142 152 162 1144 1188 1500 มือถือ GSM900 1800 ส่งเพจได้ยาวไม่จำกัด SIAMPAGE PPA Sabye
 Newspaper ไทยรัฐ เดลินิวส์ ในเครือมติชน The Nation กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post
ผู้จัดการ    ไทยโพสต์  เส้นทางเศรษฐกิจ

odorokiz.gif (1069 bytes) สาระน่ารู้

แผนที่กรุงเทพ
แผนที่ทางด่วน
แผนที่รถไฟฟ้า BTS
ภาพถ่ายการจราจรสดๆ
ตารางรถไฟ
สคูลเน็ต
ด.เด็ก เวบเด็กไทย
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุด E-LIB
ห้องสมุดวิทยพัฒน์

ปุจฉา-วิสัชชนา

ประสบการณ์ที่เกี่ยวเรื่องผี ๆ
ิคดอย่างไร จะให้คนไทยเลิกบุหรี่


     วันนี้

 ภาค 1-2-3 และ 12-13

เจ้าคณะภาค                 พระธรรมวรเมธี                     วัดเทพศิรินทราวาส    กรุงเทพฯ
รองเจ้าคณะภาค            พระเทพมงคลสุธี                   วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม 

ภาค 4-5-6-7

เจ้าคณะภาค                  พระธรรมดิลก                       วัดเจดีย์หลวง  จ.เชียงใหม่
รองเจ้าคณะภาค             พระเทพรัตนดิลก                  วัดเพชรวราราม จ.เพชรบูรณ์

ภาค 8

เจ้าคณะภาค                    พระธรรมโสภณ                   วัดสุทธิจินดา  จ.นครราชสีมา
รองเจ้าคณะภาค               พระราชมงคลบัณฑิต           วัดบรมนิวาส  กรุงเทพฯ

ภาค 9

เจ้าคณะภาค                    พระเทพวรคุณ                      วัดป่าแสงอรุณ   จ.ขอนแก่น
รองเจ้าคณะภาค               พระราชดิลก                         วัดพระยายัง  กรุงเทพฯ

ภาค 10

เจ้าคณะภาค                    พระเทพบัณฑิต                     วัดบึงพระลานชัย  จ.ร้อยเอ็ด
รองเจ้าคณะภาค               พระราชธรรมสุธี                    วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร

ภาค 11

เจ้าคณะภาค                    พระอุดมญาณโมลี                  วัดสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ
รองเจ้าคณะภาค               พระเทพรัชมงคเมธี                วัดนรนาถสุนทริการาม  

ภาค 14-15

เจ้าคณะภาค                      พระธรรมเมธาภรณ์                วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  
รองเจ้าคณะภาค                พระราชสารสุธี                       วัดสนามพราหมณ์  จ.เพชรบุรี

ภาค 16-17-18

เจ้าคณะภาค                      พระเทพวิสุทธิกวี                     วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพฯ
รองเจ้าคณะภาค                 พระราชวรญาณมุนี                  วัดธรรมบูชา  จ.สุราษฏร์ธานี
รองเจ้าคณะภาค                พระราชกวี                              วัดราชาธิวาส  กรุงเทพฯ