Make your own free website on Tripod.com

logo1.gif (3769 bytes)

ประวัติพุทธศาสนา การปกครองสงฆ สมณศักดิ์-พัศยศ พุทธรูปปางสำคัญ โชคชตาราศ

พุทธศาสนสุภาษิตบาลี-ไทย-อังกฤษ      

ประเพณี-วันสำคัญ สมาธิภาวนา
เลือกหมวดสุภาษิต
หมวดความไม่ประมาท
หมวดตน
หมวดบุญ-บาป
หมวดความสุข
หมวดความโกรธ
หมวดมลทิน
หมวดความรัก
หมวดคนพาล-บัณฑิต
หมวดกิเลส-ตัณหา
หมวดเบ็ดเตล็ด

คอลัมส์ Hot fire.gif (6156 bytes)

ศาสนากับสังคม
หลังกำแพงวัด
ศาสนากับเพศศึกษา

cameraflash.gif (2611 bytes) ข่าว - การสื่อสาร

ส่งเพจเจอร์  142 152 162 1144 1188 1500 มือถือ GSM900 1800 ส่งเพจได้ยาวไม่จำกัด SIAMPAGE PPA Sabye
 Newspaper ไทยรัฐ เดลินิวส์ ในเครือมติชน The Nation กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post
ผู้จัดการ    ไทยโพสต์  เส้นทางเศรษฐกิจ

odorokiz.gif (1069 bytes) สาระน่ารู้

แผนที่กรุงเทพ
แผนที่ทางด่วน
แผนที่รถไฟฟ้า BTS
ภาพถ่ายการจราจรสดๆ
ตารางรถไฟ
สคูลเน็ต
ด.เด็ก เวบเด็กไทย
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุด E-LIB
ห้องสมุดวิทยพัฒน์

ปุจฉา-วิสัชชนา

ประสบการณ์ที่เกี่ยวเรื่องผี ๆ
ิคดอย่างไร จะให้คนไทยเลิกบุหรี่


     วันนี้

   mousecrazy.gif (11067 bytes)ในยามมีความสุขน้อยคนนักจะนึกถึงสิ่งที่ทำให้ตนเองมีความสุข บางคน
นึกถึงอำนาจของเงินตราสามารถดลบนดาลความสุขให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของตนเองหรือนึกถึงอำนาจ
ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนับถืออยู่       
        ความจริงเราได้ประสบสุขเพราะอำนาจของดีหรือธรรมที่เราประพฤติอยู่ทุกวันต่างหาก
โดยที่เราไม่มีโอกาสได้ศึกษา เพราะมีเวลาน้อยต้องทำมาหากินตามอัตภาพ หรือได้รับการอบรมสั่งสอน
มาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายาย จนเคยชิน โดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราได้มีโอกาสสัมผัสกับรสของธรรมะเข้าแล้ว.......
        พุทธศาสนาเหล่านี้เป็นเครื่องแสดงถึงอำนาจที่แท้จริงของความดี ที่เราควรรีบทำ.
แม้เพียงคิดก็ยังเป็นผู้มีส่วนแห่งกุศลเราจึงมีความยินดีที่จะนำเสนอเนื้อหาของพุทธศาสนสุภาษิต
เพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงความดีที่ท่านทำจะส่งผลให้ท่านได้รับแต่ผลของกรรมที่ดี ๆ ในชีวิต
        คำสอนของพุทธศาสนานั้นสอดคล้องกับสังคมไทยมาช้านานการที่เราได้รับการสั่งสอนจาก
คนเฒ่าคนแก่เรายินดีปฏิบัติตามท่าน เพราะท่านเป็นผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก
มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าเรา รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว ไม่เหมือนเด็ก ๆ สมัยนี้ บ้าพลังกันอย่างเดียว ไม่มีความรอบคอบ ขาดสติยั้งคิด   ทำอะไรก็นึกถึงแต่ความ
สนุกสนานไปวัน ๆ ไม่คิดถึงวันข้างหน้า
      บัดนี้เป็นโอกาสของทุก ๆ ท่านบนโลกไร้การสื่อสาร ที่จะได้สัมผัสกับธรรมะ โดยไม่ต้องเข้าไปถึงวัด การศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพุทธองค์ เป็นสิ่งที่เห็นได้จริง ไม่จำกัดเวลา สถานที่และโอกาส....