Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

ประวัติพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิตบาลี-ไทย-อังกฤษ การปกครองคณะสงฆ์ การศึกษาคณะสงฆ์
สมณศักดิ์-พัดยศ พระไตรปิฏกศึกษา ข่าวงานการกุศล หัวข้อธรรมในคำกลอน โชคชตาราศี

หมวดการปกครอง

พรบ.คณะสงฆ
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะใหญ่
เจ้าคณะภาค(มหานิกาย)
เจ้าคณะภาค(ธรรมยุติ)
รู้จักเราทีมงาน หนุ่ม Satuk
ที่มาที่ไป
ใครเป็นใคร
ติดต่อทีมงาน
ให้กำลังใจเรา

ข่าว - การสื่อสาร

ส่งเพจเจอร์  142 152 162 1144 1188 1500 มือถือ GSM900 1800 ส่งเพจได้ยาวไม่จำกัด SIAMPAGE PPA Sabye
 Newspaper ไทยรัฐ เดลินิวส์ ในเครือมติชน The Nation กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post ผู้จัดการ ฐานฯ INN ไทยโพสต์ เส้นทางเศรษฐกิจ

สาระน่ารู้


 
 

 

 

 

 

       ความคิดในการทำเว็บนี้อยากให้เป็นที่แสวงหาความรู้และแสดงความคิดในการเปิดโลกเสรี
ทางความคิดให้กับผู้สนใจ 
      เรื่องราวหลังกำแพงวัดยังมีหลายอยากที่ฆราวาสอย่างเรา ๆ ไม่รู้ ฮิ ๆ ๆ จึงพยายามรวมรวมให้
ทุกคนได้เห็นและเข้าใจศาสนามากขึ้นจะได้หูตาสว่าง สร่างเมาจากฤทธิ์ไวส์บ้าง หันหน้าเข้าวัดบ้าง
ตามโอกาสอำนวย ...........
     
 Hot Link ดูดวง โชคชะตาราศี = ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ กทม. = รวม Web ส่งการ์ดอวยพรทาง Net = เช็คยอดมือถือ 900 GSM 1800
รวม WEB หางาน+สมัครงาน

รวมลิ้งค์  เชิญคลิ๊กเข้าไปได้เลยจ๊ะ

กระทรวง
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม
กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทบวงมหาวิทยาลัย    
กรม
กรมการปกครอง กรมประชาสัมพันธ์ กรมไปรษณีย์โทรเลข
กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมการจัดหางาน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมทรัพยากรธรณี กรมการแพทย์
กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสุขภาพจิต
กรมทะเบียนการค้า กรมการค้าภายใน กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมการส่งออก กรมราชทัณฑ์ กรมศิลปากร
กรมประมง กรมอุตุนิยมวิทยา กรมโยธาธิการ
กรมชลประทาน กรมแรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมการผังเมือง กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
กรมพัฒนาและ ส่งเสริมพลังงาน กรมการขนส่งทางบก กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
กรมการประกันภัย กรมอาชีวศึกษา กรมป่าไม้